07 kwietnia 2017
Katowice uzyskały wsparcie w walce z nowotworami
Wczesna wykrywalność jest kluczem do sukcesu w walce z nowotworami jelita grubego

Wczesna wykrywalność jest kluczem do sukcesu w walce z nowotworami jelita grubego. Szansą na obniżenie wskaźnika umieralności na tę często występującą chorobę jest „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego" zgłoszony przez urząd miasta, który właśnie otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie co najmniej 300 bezpłatnych badań kolonoskopowych dla mieszkańców Katowic. Oprócz samych badań osoby zainteresowane zostaną zaproszone na 39 grupowych spotkań informacyjno-edukacyjnych oraz konsultacji indywidualnych o tematyce promującej postawy prozdrowotne pod kątem profilaktyki raka jelita grubego. W ramach projektu opracowany zostanie także poradnik edukacyjno-informacyjny o tematyce związanej z profilaktyką zdrowia.

Projekt będzie realizowany w okresie od od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r. we współpracy z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka „TOMMED", który będzie odpowiedzialny za stronę medyczną projektu. 

Całkowita wartość projektu wynosi 288 792,64 zł, Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 254 137,52 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 3%). Wkład własny Lidera projektu tj. Miasta Katowice oraz partnera wynosi łącznie 12% całkowitej wartości projektu.