21 marca 2017
Od 7 kwietnia zostanie wyłączona możliwość autoryzacji Profilu Zaufanego ePUAP przy użyciu haseł jednorazowych przesyłanych na e-mail.
Autoryzacja możliwa będzie wyłącznie za pośrednictwem haseł jednorazowych przesyłanych na telefon komórkowy

Przypominamy, że od dnia 7 kwietnia 2017 r. zostanie wyłączona możliwość autoryzacji Profilu Zaufanego ePUAP przy użyciu haseł jednorazowych przesyłanych na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Autoryzacja możliwa będzie wyłącznie za pośrednictwem haseł jednorazowych przesyłanych na wskazany przez użytkownika numer telefonu komórkowego.

Zmiana powyższej metody autoryzacji wynika  z § 8 ust. 3 oraz  § 21 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej  z dnia 6 października 2016 r.  

Do dnia 6 kwietnia 2017 r użytkownik, którego profil zaufany ePUAP nie zawiera numeru telefonu komórkowego,  może osobiście po zalogowaniu się do systemu przedłużyć ważność profilu, podając numer telefonu komórkowego.

Od dnia 7 kwietnia 2017 r. konieczne będzie udanie się do punktu potwierdzającego w celu zmiany sposobu autoryzacji.