15 marca 2017
BEZPŁATNE BADANIA DLA KATOWICKICH SENIORÓW
Prezydent Miasta Katowice zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach.

Prezydent Miasta Katowice zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach. Wszyscy mieszkańcy Katowic, którzy w 2017 roku są w wieku 60-62 lat, 75-77 lat lub w wieku powyżej 85. roku życia (tj. z rocznika 1957, 1956, 1955, 1940, 1941, 1942, 1932 i wcześniejszych) mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych badań w ramach „Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku", w tym m.in. pomiar poziomu glukozy we krwi, poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1 czy poziomu TSH, badanie sprawności pamięci, sprawności fizycznej czy też wzroku i słuchu.

Wyniki badań zostaną zinterpretowane przez lekarzy, którzy wystawią ewentualne skierowania do dalszej diagnostyki w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do poradni specjalistycznych (geriatrycznych, endokrynologicznych, neurologicznych, chirurgicznych, onkologicznych, schorzeń sutka, okulistycznych, foniatrycznych, diabetologicznych) lub leczenia w szpitalnych oddziałach specjalistycznych.

Mieszkańcy, u których stwierdzi się niesprawność ruchową, otrzymają możliwość wzięcia udziału w zajęciach rehabilitacyjnych finansowanych przez miasto Katowice w ramach II etapu Programu.

Aby skorzystać z badań oraz uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z podmiotami realizującymi Program w 2017 roku:

Nazwa świadczeniodawcyUlicaTelefon
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Elżbieta KelmPowstańców 8/1(32) 251-28-88

PROF-MED Przychodnia Medycyny Pracy

i Profilaktyki Zdrowotnej Sp. z o. o.

Żelazna 1513 827 393
EMC Silesia Sp. z o. o.Morawa 31

(32) 353 10 15

(32) 204 91 06

Centrum Medyczne FalckMłyńska 23

(32) 661 06 50

(32) 661 06 51

Przychodnia AGMED Sp. z o.o.Morcinka 15-17(32) 258 24 02
NZOZ Przychodnia "Na Witosa" Sp. z o.o.Witosa 21

(32) 254 02 39

(32) 254 00 77

(wew. 19, 20)

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych

oraz Schorzeń Sutka „TOMMED"

Fredry 22

(32) 607 21 22

(32) 607 21 24

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa

Ambulatoryjnego w Katowicach „MOJA PRZYCHODNIA"

Ordona 3(32) 259 94 91

W związku z ograniczoną liczbą zakontraktowanych świadczeń o udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.