13 marca 2017
Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym
Od 13 do 27 marca zapraszamy mieszkańców Katowic, przedsiębiorców oraz zarządców nieruchomości lub ich przedstawicieli do wzięcia udziału w badaniu ankietowym

Od 13 do 27 marca zapraszamy mieszkańców Katowic, przedsiębiorców oraz zarządców nieruchomości lub ich przedstawicieli do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice.

Badanie ankietowe jest pierwszym etapem konsultacji społecznych, uruchomionych zarządzeniem nr 1235/2017 Prezydenta Miasta Katowice, z którym można zapoznać się TUTAJ. 

Ład przestrzenny w mieście to jeden z ważniejszych czynników wpływających na wizerunek miasta – a wszystkim nam zależy, by poruszać się w atrakcyjnych przestrzeniach miejskich. Przygotowywana tzw. „uchwała krajobrazowa" będzie aktem prawnym regulującym precyzyjnie kwestie sytuowania reklam, obiektów małej architektury czy stawiania ogrodzeń – mówi Marcin Krupa, prezydent Miasta Katowice.  - Zachęcam mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości do wypełnienia ankiety, której wyniki pokażą, jak mieszkańcy postrzegają nasze miasto w kontekście lokalizacji reklam, małej architektury i ogrodzeń. 

Wyniki badania zostaną przekazane wyłonionej w przetargu firmie, w celu uwzględnienia zebranych w ankiecie opinii w prowadzonych przez nią pracach początkowych dla przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice. Zebrane przez podmiot zewnętrzny propozycje rozwiązań dla miasta Katowice zostaną poddane społecznej ocenie w trakcie drugiego etapu konsultacji - spotkania warsztatowego w miesiącu wrześniu.


Jak wziąć udział w badaniu?

Formularz można wypełnić elektronicznie poprzez stronę www.konsultacje.katowice.eu lub pobrać wersję tradycyjną (papierową) w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice (Rynek 1) oraz w Miejskim Domu Kultury na Zarzeczu.Zapraszamy!