06 marca 2017
Ruszyła IV edycja budżetu obywatelskiego w Katowicach
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa podpisał zarządzenie, dzięki któremu mieszkańcy naszego miasta już po raz czwarty zdecydują na co przeznaczyć środki miejskie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

​​​Ruszyła IV edycja katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Od 13 marca do 12 maja mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły w formie wniosków, a we wrześniu sami zadecydują, które projekty zostaną zrealizowane.

Katowicki budżet obywatelski cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Frekwencja powiększa się z roku na rok, a we wrześniu ubiegłego roku ponad 30 tys. osób oddało swoje głosy na wybrane projekty. Na efekty nie będą długo czekać. Już w tym roku powstaną m.in. tężnia solankowa, boisko do piłki nożnej na Os. Witosa, nowe punkty monitoringu w Śródmieściu, czy wypożyczalnie rowerów w Piotrowicach, Ochojcu, Ligocie i Panewnikach. Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego w tym roku zostaną także zrealizowane m.in.: ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Przyroda nad Kłodnicą, czyli Szlakiem Dzika", renowacja „Róż Nikiszowca", iluminacja bożonarodzeniowa w Murckach, festyn integracyjny w Podlesiu.

- Mieszkańcy Katowic angażują się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojej pracy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - W ramach trzech poprzednich edycji BO katowiczanie wybrali łącznie aż 334 projekty, z których już ponad 200 zostało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i z niego korzystają – dodaje prezydent, który od 2015 r. zdecydował o zwiększeniu puli budżetu obywatelskiego do 20 mln zł. Tym samym BO w Katowicach stał się największy w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich.

Rekordowe 24,5 mln zł

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy będą mieć do zagospodarowania ponad 24,5 mln zł. Ta rekordowa kwota wynika z oszczędności i środków pozostałych z poprzednich edycji.

Tak jak w roku ubiegłym, do Budżetu Obywatelskiego można będzie zgłaszać projekty zadań publicznych należących do kompetencji gminy lub powiatu, które mają charakter ogólnomiejski i lokalny. Na pierwszą kategorię projektów przeznaczona została kwota 3 mln zł, a pozostałe środki rozdzielono na projekty dzielnicowe.

Nowe udogodnienia dla mieszkańców

Corocznie mieszkańcy zgłaszają wiele nowych pomysłów, które mają na celu usprawnienie działania Budżetu Obywatelskiego. - W tym roku prezydent pozytywnie odniósł się do wielu takich uwag i zdecydował m.in. o wprowadzeniu nagrody dla dzielnicy, która odnotuje najwyższą frekwencję, o wydłużeniu głosowania internetowego do 14 dni, czy możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ciągu dwóch lat, a nie jednego roku, jak do tej pory. W wielu dzielnicach postulowano także o wprowadzenie maksymalnej kwoty zgłaszanego projektu. Od tegorocznej edycji będzie ona wynosić 75% kwoty przypadającej na daną dzielnicę. Dzięki takiemu rozwiązaniu jeden zwycięski projekt nie będzie mógł „zużyć" całej kwoty przypadającej na dzielnicę – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Kolejnym novum będzie określenie przez osoby składające projekt kosztów utrzymania danej inwestycji, która nie będą co prawda elementem kosztorysu, ale posiadają walor edukacyjny. Ma to zwrócić uwagę mieszkańców na to, że realizacja danej inwestycji niesie za sobą również konsekwencje w postaci konkretnych kosztów jej utrzymania w latach następnych.

Harmonogram i zasady składania wniosków

Na przełomie marca i kwietnia, we wszystkich dzielnicach, zostaną zorganizowane lokalne spotkania informacyjne, podczas których mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się o zmianach w procedurze budżetu obywatelskiego oraz pobrać materiały promocyjne i formularze zgłoszeniowe. Najważniejsza jednak będzie możliwość spotkania się z innymi mieszkańcami dzielnicy i wspólnego przedyskutowania pomysłów, które później będą mogły być przekształcone w konkretne projekty. Na terenie miasta będą działać Dzielnicowe Punkty Informacyjne, w których mieszkańcy uzyskają podstawowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego oraz otrzymają formularze niezbędne do złożenia projektu.

Bez zmian pozostają kryteria dotyczące osób uprawnionych do składania i popierania projektów.

W przypadku zadań lokalnych wnioskodawca musi być zameldowany na terenie jednostki pomocniczej, której dotyczy jego wniosek oraz zebrać przynajmniej 15 podpisów innych osób zameldowanych w tej samej jednostce. Projekty ogólnomiejskie mogą składać osoby zameldowane w Katowicach, które zbiorą min. 45 podpisów zameldowanych w naszym mieście mieszkańców. Zarówno osoby zgłaszające jak i popierające projekt muszą mieć ukończone 16 lat. Uprawniony mieszkaniec może złożyć oraz poprzeć dowolną ilość wniosków.

Zgłaszane projekty powinny być zlokalizowane na terenach miejskich, Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice, gruntach wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach Skarbu Państwa lub miasta Katowice, będących w użytkowaniu wieczystym powyższych podmiotów. Wnioskodawca ma możliwość wskazania lokalizacji alternatywnej projektu, na wypadek gdyby główna lokalizacja nie pozwalała na jego realizację.

Każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł rozdysponować za pomocą internetowego formularza 3 punkty na projekty lokalne i 3 na ogólnomiejskie. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub uważają, że samodzielne wypełnienie formularza sprawi im trudność, będą mogły zagłosować w dowolnym stacjonarnym punkcie i skorzystać z pomocy urzędników w ostatnich trzech dniach głosowania. Wykaz takich punktów wraz ze szczegółową instrukcją do głosowania zostanie opublikowany najpóźniej 31 sierpnia.

Wnioski można składać od 13 marca do 12 maja osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 13 (II piętro, pok. 205), korespondencyjnie na adres Wydziału Komunikacji Społecznej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice. Przypominamy, że kolejność zgłoszenia wniosku decyduje nie tylko o numerze ID projektu i umiejscowieniu go na późniejszych listach do głosowania ale również w przypadku braku możliwości realizacji zadań, które zdobyły równą liczbę głosów, decyduje o tym, które z nich będzie przeznaczone do realizacji.

Terminy i szczegóły dotyczące lokalnych spotkań informacyjnych oraz wykaz Dzielnicowych Punktów Informacyjnych, zostaną wkrótce opublikowane na stronie www.bo.katowice.eu. Na tej stronie znajdą się również wszystkie niezbędne formularze oraz informacje przydatne mieszkańcom na poszczególnych etapach budżetu obywatelskiego.

​​Harmonogram BO i podział środków w dzielnicach.pdf


Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem przy Miejskim Przedszkolu nr 27 ul. Ściegiennego 27 Dąb.jpg

„Extremalny Plac Zabaw” przy ul. Grabskiego na Osiedlu Witosa.JPG