03 marca 2017
Jeszcze tylko do 8 marca br. trwa głosowanie na członków Rady Seniorów Miasta Katowice!
Przypominamy, że jeszcze tylko do 8 marca br. można zagłosować na swojego kandydata do Rady Seniorów ...

​Przypominamy, że do 8.03.2017r. trwa jeszcze głosowanie na członków Rady Seniorów Miasta Katowice.

Zapraszamy więc organizacje pozarządowe, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku oraz inne podmioty działające na rzecz osób starszych w Katowicach do wzięcia udziału w głosowaniu.

Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Miasta Katowice każda organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta Katowice oraz podmioty, o których mowa w ust. 2 wymienionej uchwały mogą oddać głos na jednego kandydata tj.

 - organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym,
 - kluby seniora,
 - uniwersytety trzeciego wieku
 - inne podmioty działające na rzecz osób starszych.

Głos oddaje się na załączonej karcie do głosowania oraz poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej i zalakowanej urny wyborczej znajdującej się w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pokój 807 w godzinach od 7:30 – 15:30 oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach przy ul. Młyńskiej 5, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 – 17:00, wtorki i czwartki od 11:00 – 19:00, w terminie do 8.03.2017r.

Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania w imieniu podmiotu, który reprezentuje oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście.

Zachęcamy do udziału w głosowaniu.

Lista osób zgłoszonych do Rady Seniorów Miasta Katowice:
1. Janusz Żymła
2. Krystyna Szaraniec
3. Danuta Struś
4. Marek Neuman
5. Maria Nogaj
6. Elżbieta Praus
7. Bożena Marta Surowiec
8. Andrzej Mazur
9. Witold Starowicz
10. Anna Szelest
11. Małgorzata Olejnik
12. Krystyna Klaczkowska
13. Teresa Mehlich
14. Regina Szołtysik
15. Janina Piwowarczyk
16. Danuta Buffi
17. Franciszek Józefoski
18. Ewa Ferdek
19. Tadeusz Oczko

 

Załącznik:

Karta do głosowania.doc

 Skany karty zgłoszenia kandydatów.pdf