02 marca 2017
Śląskie Centrum Innowacji w Katowicach
Innowacyjne, unikatowe i nowoczesne. Te cechy będą wyróżniać Śląskie Centrum Innowacji, które powstanie w Katowicach.

Innowacyjne, unikatowe i nowoczesne. Te cechy będą wyróżniać Śląskie Centrum Innowacji, które powstanie w Katowicach.

– Budowa Śląskiego Centrum Innowacji (ŚCI) jest jednym z punktów mojej przedwyborczej umowy z mieszkańcami, w której zawarłem pomysł budowy centrum nauki – podkreśla prezydent Katowic Marcin Krupa. – Oferta ŚCI oparta będzie na trzech inteligentnych specjalizacjach, które zostały wyodrębnione w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Są to energetyka, medycyna oraz technologie informacyjne i komunikacyjne z uwzględnieniem dziedziny e-sportu. Całość zostanie wzbogacona o czwartą oś tematyczną, którą będzie architektura i urbanistyka – dodaje prezydent.

Oprócz czterech głównych działów, w ŚCI będą funkcjonować również mniejsze strefy, w tym: świat dziecka, pokój doświadczeń, wystawy czasowe, teatr/kino naukowe i strefa odpoczynku. Wyróżnikiem centrum będzie jakość i nowoczesność, a o jego atrakcyjności nie zdecyduje skala, a unikatowość prezentowanych ekspozycji. Będą one dobrze zaaranżowane, przemyślane tematycznie i nawiązujące do tradycyjnych specjalizacji regionu Śląska.

– Ważne jest dla nas stałe inwestowanie w kapitał naukowy. Chcemy rozwijać zainteresowania młodych ludzi oraz promować kształcenie. Będziemy kłaść nacisk na te dziedziny, które specjaliści uznali za kierunki strategiczne dla przyszłości regionu. Budowa obiektu o takiej klasie w Katowicach pozwoli nam także na uatrakcyjnienie naszej oferty turystycznej, w szczególności w dziale turystyki biznesowej – podkreślał Marcin Krupa.

Utworzenie Śląskiego Centrum Innowacji umożliwi pozyskiwanie praktycznej wiedzy. - To szansa na rozwój dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Śląskie Centrum Innowacji nie będzie uczyć, będzie pokazywać jak uczyć się samodzielnie - mówi Magdalena Cyganek, główny specjalista z Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice.

Według wstępnych założeń budowa Śląskiego Centrum Innowacji ma zostać sfinansowana z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, budżetu miasta oraz z pozyskanych funduszy unijnych. Jeżeli chodzi o bieżące finansowanie działalności Centrum Innowacji przewidywany jest następujący model: 40% - przychody własne ŚCI, 50% - dotacja Miasta Katowice, 10% - dotacja partnerów biznesowych.

Lokalizacja

Na siedzibę Śląskiego Centrum Innowacji została wybrana Hala Parkowa, która mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 90. Hala to miejsce szczególne i symboliczne dla mieszkańców Katowic. Jej budowę rozpoczęto jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku.

Atutem wybranej lokalizacji jest doskonałe połączenie komunikacyjne z Śródmieściem Katowic, bliskość autostrady A4 czy też linia tramwajowa biegnąca ulicą Kościuszki.

Dodatkową zaletą lokalizacji ŚCI jest rozległa działka przy Hali Parkowej, która pozwala na rozbudowę dziś istniejącego obiektu czy też organizację imprez plenerowych.

– O takiej lokalizacji Śląskiego Centrum Nauki zdecydowała także chęć stworzenia „drugiego bieguna” kultury i nauki w mieście, który będzie zachęcał zarówno turystów, jak i mieszkańców do przemieszczania się wzdłuż najatrakcyjniejszej osi urbanistyczno-architektonicznej miasta. Do tej pory taką funkcję pełni Strefa Kultury – podkreśla Marcin Krupa.

Hala Parkowa przez lata funkcjonowała jako obiekt wystawienniczo-imprezowy, lecz w ostatnim czasie budynek udostępniony był markom handlowym. Ostatnia sieć zakończyła swoją działalność pod koniec stycznia tego roku.

Prezentacja inwestycji: Śląskie_Centrum_Innowacji.pdf


zdj.1.jpg