31 stycznia 2017
Ogłoszenie konkursów w ramach IX edycji projektu "Miejska Dżungla"
Ogłoszenie konkursów w ramach IX edycji projektu "Miejska Dżungla"

 

​Ogłoszenie konkursów w ramach IX edycji projektu "Miejska Dżungla"

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, w ramach IX edycji projektu „Miejska Dżungla” dotyczącego osób niepełnosprawnych ogłasza konkursy dla uczniów katowickich szkół biorących udział w projekcie. Kategorie konkursów:

- konkurs na plakat

Regulamin konkursu plastycznegi IX edycja.doc

załącznik do regulaminu-plakat.doc

- konkurs literacki

Regulamin Konkursu Literackiego Edycja IX Miejska Dżungla.doc

załącznik do regulaminu-literacki.doc

- konkurs multimedialny

Regulamin Konkursu Multimedialnego edycja IX Miejska dżungla.doc

załącznik do regulaminu-multimedialny.doc


 

Prace do ww. konkursów należy składać do dnia 07.04.2017r. w Wydziale Polityki Społecznej przy ul. Rynek 1, pokój 805. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 9 czerwca 2017r.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Agnieszka Głowacka nr tel. 32 2593 207.