07 grudnia 2016
Konferencja „Ewolucja systemu wspierania rodziny – priorytety i wyzwania”
Podpisanie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach

W dniu 1 grudnia 2016 roku w trakcie konferencji „Ewolucja systemu wspierania rodziny – priorytety i wyzwania" zorganizowanej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego podpisane zostało porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach (reprezentującym Urząd Miasta w Katowicach).

Porozumienie nakierowane jest m.in. na inicjowanie, wspieranie i realizowanie przez Ośrodek i Uczelnię wspólnych przedsięwzięć, programów, inicjatyw i rozwiązań. Ponadto zakłada promocję dobrych praktyk, kampanii i akcji społecznych oraz wspieranie wymiany doświadczeń, poszerzanie wiedzy kadr (w tym w oparciu m.in. o formułę staży, wizyt studyjnych, konferencji).

Konferencja „Ewolucja systemu wspierania rodziny – priorytety i wyzwania" stanowi przykład współpracy międzysektorowej nakierowanej na rozwój instrumentów wsparcia rodziny.

Została zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego przy współudziale Urzędu Miasta Katowice za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddział w Katowicach. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele świata nauki oraz władz miasta i województwa (m.in. Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Miasta Katowice, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego).

Pierwsza sesja konferencji poświęcona była tematowi „Asystentura rodziny na Śląsku – wyzwania i perspektywy". Rozpoczęła się od uroczystego podpisania przez Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – mgr Annę Trepkę w/w porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach (reprezentującym Urząd Miasta w Katowicach).

Następnie swoje wystąpienia wygłosili dr hab. Wiesław Wójcik, prof. PAN, dr hab. Izabela Krasiejko, dr Monika Kornaszewska-Polak oraz Główny Specjalista Centrum Poradnictwa Specjalistycznego mgr Andrzej Górak. Referaty dotyczyły różnych form wspierania rodziny, stanu prac nad profesjonalizacją zawodu asystenta, współpracy między asystentami rodziny a innymi specjalistami i instytucjami oraz zostały omówione wyniki badań Pani dr M. Kornaszewskiej- Polak dotyczące środowiska pracy asystentów rodziny. W ramach pierwszej sesji odbyła się także promocja książki pod redakcją dr M. Kornaszewskiej-Polak. Druga sesja konferencji poświęcona była poradnictwu i duszpasterstwu rodzin, a prelegentami byli ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko, dr Ewa Porada oraz ks. dr hab. Antoni Bartoszek. Wystąpienia prelegentów, jak również panel dyskusyjny cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.