29 listopada 2016
Miejski Program "Katowicki Senior w Mieście na lata 2016-2021"
Zapraszamy katowickich seniorów do udziału w Programie ...

​Miejskie jednostki kultury w ramach realizacji Programu "Katowicki Senior w Mieście na lata 2016-2021" zapraszają seniorów do udziału w organizowanych przez nie wydarzeniach.

Szczegółowa oferta w załączeniu. 

Oferta Miejskiego Programu Katowicki Senior w Mieście na lata 2016-2021.pdf