04 listopada 2016
Wyniki VII edycji konkursu "Lokal na kulturę"
Wyniki VII edycji konkursu na najem lokali użytkowych pod nazwą „Lokal na kulturę” przeprowadzonego w dniu 07 października 2016 r.

Zgodnie z zapisami ust. 15 załącznika do Zarządzenia nr 820.2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia woli przeprowadzenia konkursu na najem lokali użytkowych pod nazwą "Lokal na kulturę" Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w dniu 02 listopada 2016 r. zatwierdził wyniki VII edycji konkursu. Tym samym konkurs uważa się za zamknięty.

Wyniki VII edycji konkursu na najem lokali użytkowych pod nazwą „Lokal na kulturę” przeprowadzonego w dniu 07 października 2016 r.

 

Wyniki VII edycji konkursu na najem lokali użytkowych pod nazwą „Lokal na kulturę”

przeprowadzonego w dniu 07 października 2016 r.


Lp.

Adres lokalu

 

Ilość

ofert

Wynik konkursuUzasadnienie
1

Katowice, ul. Chopina 8

 

2Komisja nie wybrała ofertyDziałalność uzupełniająca (komercyjna) zaproponowana przez oferentów zdominowała działalność podstawową (kulturalną, artystyczną, twórczą),                           a oferenci nie wykazali kwalifikacji i doświadczenia w działalności kulturalnej lub artystycznej.
2Katowice, ul. Górnika 9Bbrak------
3Katowice, ul. Katowicka 3 brak ------
4Katowice, al. Korfantego 78A1  (wycofana           z konkursu)------
5Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 28brak------

wyniki VII edycji konkursu.pdf