03 października 2016
Jak Ekoodpowiedzialnie ogrzać mieszkanie? Cykl spotkań z mieszkańcami Katowic
Spotkania odbędą się w dniach 4-26 października. Każde ze spotkań odbywać się będzie w godzinach od 17.00 do 19.00

Jak Ekoodpowiedzialnie ogrzać mieszkanie?

Cykl spotkań z mieszkańcami Katowic

 

Kto chce się dowiedzieć jak bezpiecznie, ekologicznie i oszczędnie ogrzewać mieszkanie i jednocześnie uzyskać dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania, powinien wziąć udział w jednym ze spotkań organizowanych przez Urząd Miasta Katowice.

 

Przygotowane przez Urząd Miasta Katowice spotkania informacyjno-szkoleniowe, mają na celu prezentację:

 • konieczności zapewnienia wentylacji w mieszkaniach i obowiązku utrzymania przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 • sposobu zgłaszania podejrzenia spalania odpadów w paleniskach domowych,
 • możliwości uzyskania dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania budynków oraz montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii,
 • możliwości podłączenia budynków do sieciowych nośników energii,
 • bardziej ekonomicznego spalania paliw stałych,
 • systemów i sposobu ogrzewania mieszkań.

  „Organizując spotkania z mieszkańcami na początku nadchodzącego sezonu grzewczego, chcemy zwrócić uwagę mieszkańcom naszego miasta, na bezpieczne a zarazem efektywne wykorzystanie źródeł ciepła. Dodatkowo chcemy szeroko rozpowszechnić działania Urzędu Miasta Katowice w zakresie dofinansowania do zmiany systemów ogrzewania i montażu odnawialnych źródeł energii oraz możliwości przeprowadzania kontroli Straży Miejskiej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi" -  mówi Barbara LAMPART – Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska.

  W latach 2010 – 2015, w ramach dotacji udzielanej przez Urząd Miasta Katowice, wymieniono 1 524 źródeł ciepła oraz zamontowano 543 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii za kwotę prawie 13 mln złotych.

  Jednocześnie, Straż Miejska w Katowicach, wykonała ponad 3 300 kontroli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami (w tym także kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych) stając się wzorem do naśladowania dla strażników miejskich w całej Polsce.

   

  Spotkania z mieszkańcami prowadzone będą przez pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska i są kontynuacją działań związanych z organizowanymi w dniach 23 i 24 września 2016 r. „II Dniami Energii Miasta Katowice".

  Do współpracy w organizacji spotkań z mieszkańcami zaproszeni zostali także przedstawiciele Straży Miejskiej w Katowicach oraz Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego. Ponadto, w wybranych lokalizacjach, w spotkaniach uczestniczyć będą dodatkowo przedstawiciele Tauron Ciepło Sp. z o. o. oraz Zakładów Energetyki Cieplnej S.A.

  Harmonogram spotkań zamieszczony został na stronie internetowej www.katowice.eu, www.katowice.energiaisrodowisko.pl. Dostępny jest także w katowickich domach kultury.

  Każde ze spotkań odbywać się będzie w godzinach od 17.00 do 19.00

2016-09-27 Jak ogrzac mieszkanie - Kopia.jpg