29 września 2016
W dniach 21-22 września w Katowicach odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Resilient Europe
Do Katowic przyjechali przedstawiciele wszystkich miast biorących udział w projekcie tj. Rotterdam [lider projektu], Glasgow, Antwerpia, Bristol, Potenza, Ioannina, Thessaloniki, Burgas, Malmo i Vajle.
logotypy wersja 2.jpg
W dniach 21-22 września br. w Katowicach odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych realizowanego w ramach programu URBACT III. Do Katowic przyjechali przedstawiciele wszystkich miast biorących udział w projekcie tj. Rotterdam [lider projektu], Glasgow, Antwerpia, Bristol, Potenza, Ioannina,  Thessaloniki, Burgas, Malmo i Vajle.

Podczas dwóch dni spotkań partnerzy mieli okazję bliżej poznać swoje obszary interwencji - problemy i wyzwania jakie przed nimi stoją. Poruszone zostały także kwestie związane z  kreowaniem wizji obszaru oraz z angażowaniem interesariuszy do udziału w pracach nad Zintegrowanym Planem Działania (tzw. Integrated Action Plan).
Jednym z elementów spotkania była wizyta studyjna w Załężu, które zostało wybrana przez miasto jako obszar problemowy (tzw. Urban Living Lab). W organizację wizyty studyjnej włączyli się przedstawiciele Lokalnej Grupy Urbact.
 
Celem projektu Resilient Europe jest zaproponowanie mechanizmów i instrumentów umożliwiających przezwyciężenie sytuacji kryzysowej obszaru w wymiarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i środowiskowym. Efektem projektu będzie opracowanie Zintegrowanego Planu Działania dla obszaru Załęża przy współpracy z powołaną Lokalną Grupą Urbact w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz instytucji z obszaru Załęża. Realizacja projektu potrwa do czerwca 2018 r.
DSCN1194.JPG
DSCN1259.JPG
DSCN1270.JPG