08 sierpnia 2016
Konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów
Prezydent Miasta Katowice informuje, że zostały rozpoczęte ...

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie

powołania Miejskiej Rady Seniorów


na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 8.08.2016 r. do dnia 22.08.2016 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

 

Formularz należy:
- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub
- złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, Katowice, lub
- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gizela.przeor@katowice.eu
- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/  w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.

 

Załączniki:
Projekt Uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów.pdf

Formularz zgłoszenia opinii.doc