07 czerwca 2016
35-lecie Przystani
19 maja 2016 r. Dom Pomocy Społecznej „Przystań” mieszczący się przy ul. Ks. Bpa Adamskiego 22 w Katowicach obchodził jubileusz 35-lecia działalności.

19 maja 2016 r. Dom Pomocy Społecznej „Przystań” mieszczący się przy ul. Ks. Bpa Adamskiego 22 w Katowicach obchodził jubileusz 35-lecia działalności.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta Katowice, Dyrektorzy jednostek pomocy społecznej oraz jednostek miejskich, byli i obecni pracownicy Domu, współpracownicy, sponsorzy i darczyńcy.

Obchody jubileuszu rozpoczęto mszą świętą, którą poprowadził ks. Andrzej Nowicki - proboszcz parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Po zakończeniu mszy świętej Dyrektor Domu - Pani Dorota Lesyk przywitała przybyłych gości. Uroczystość uświetniło odczytanie przez Panią Jolantę Wolanin - Zastępcę Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice listu gratulacyjnego od Prezydenta Miasta Katowice – Pana Marcina Krupy. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Krystyna Siejna - Przewodnicząca Rady Miasta Katowice. Głos zabrała również Pani Bożena Stępień - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Pani Anna Trepka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Słowa pełne wzruszenia zostały skierowane przez Dyrektora Domu bezpośrednio do pracowników „Przystani”, w których Pani Dorota Lesyk podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania i trudu pracę na rzecz drugiego człowieka. Następnie wspólnie z przedstawicielami samorządu wręczyła pracownikom pamiątkowe dyplomy i upominki.

Podczas uroczystości została wyświetlona prezentacja multimedialna prezentująca życie Domu Pomocy Społecznej „Przystań”. Koniec uroczystość uświetnił występ Gospel Sound – Katowickiego Chóru Gospel.


przystan_2.jpg