31 maja 2016
XXXI Światowe Dni Młodzieży również w Katowicach
Czas między 20 a 25 lipca młodzi pielgrzymi spędzą w naszym mieście.

XXXI Światowe Dni Młodzieży (ŚDM), których hasłem są słowa z Ewangelii „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7), stają się coraz częstszym tematem rozmów na ulicach śląskich miast. 

Pomysłodawcą ŚDM był św. Jan Paweł II, który w 1985 roku wyraził pragnienie spotkania młodych ze świata u progu Świąt Wielkanocnych, w Niedzielę Palmową. Zainteresowanie było tak duże, że spotkania te przybrały wymiar diecezjalny, natomiast co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez Ojca Świętego miejscu, w okresie wakacyjnym, odbywają się spotkania międzynarodowe. 

Światowe Dni Młodzieży dzielą się na dwa etapy. Najpierw odbywają się tzw. Dni w Diecezji. W tym czasie młodzi z całego świata mają okazję poznać kraj, który jest gospodarzem wydarzenia. Tym razem Dni w Diecezji wyznaczono między 20 a 25 lipca. Archidiecezja Katowicka, w której skład wchodzą rejony: chorzowski, jastrzębski, katowicki, rybnicki, tyski, wodzisławski i żorski, będzie gościć tysiące pielgrzymów z różnych stron świata (m.in. Włochów, Francuzów, Amerykanów, Brazylijczyków, Kolumbijczyków, Koreańczyków, Filipińczyków, przedstawicieli Antyli Holenderskich, Ugandy czy Meksyku). Na ten czas każda polska diecezja przybierze nazwę biblijną, Archidiecezja Katowicka stanie się „Górą Karmel”. Nazwa wiąże się ze wzgórzem piekarskim oraz z głęboką duchowością maryjną, którą można spotkać w naszym regionie. Przygotowaniem tych wydarzeń zajmuje się Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży. – Tworzą je zarówno księża, jak i młodzi wolontariusze. Zakres działań powołanego zespołu jest bardzo szeroki i dotyczy m.in. przygotowania duchowego, działań logistycznych, promocyjnych oraz przygotowania wolontariuszy – wyjaśnia Kinga Ludwiczak, sekretarz Diecezjalnego Centrum ŚDM w naszej archidiecezji.  

Wśród atrakcji w poszczególnych rejonach nie zabraknie wydarzeń sportowych, turystycznych czy koncertów. Głównym wydarzeniem łączącym wszystkie rejony w naszej Archidiecezji będzie spotkanie na lotnisku Muchowiec, które odbędzie się w sobotę 23 lipca.

Po Dniach w Diecezji młodzież pielgrzymuje do Krakowa, by uczestniczyć pod przewodnictwem Ojca Świętego w Wydarzeniach Centralnych, które przypadają od 25 do 31 lipca. Oczekiwaniu na przyjazd Papieża będą towarzyszyć katechezy, festiwal młodych i spotkania. Powitanie Ojca Świętego Franciszka będzie miało miejsce na krakowskich błoniach w czwartek, natomiast w kolejnych dniach odbędzie się Droga Krzyżowa i czuwanie pod jego przewodnictwem.

Momentem kulminacyjnym Światowych Dni Młodzieży będzie uroczysta Msza św. Posłania w niedzielę 31 lipca na „Campus Misericordiae” – Polach Miłosierdzia w Brzegach pod Wieliczką. W czasie Eucharystii Papież wygłosi do Młodych swoje słowo oraz ogłosi miejsce i datę kolejnych Światowych Dni Młodzieży. 

Przed nami okres intensywnych przygotowań, aby jak najlepiej ugościć młodzież w naszych parafiach i miastach. By to uczynić, będziemy potrzebować pomocy wielu wolontariuszy, którzy między innymi dobrze znają języki, są komunikatywni, otwarci, a przede wszystkim mają w sercu pragnienie pomocy drugiemu człowiekowi – wymienia ks. Marcin Wierzbicki, koordynator przygotowań do ŚDM w naszej Archidiecezji. Aby pomóc w przygotowaniach do ŚDM w Archidiecezji Katowickiej, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej www.mlodzidlamlodych.pl w zakładce „Góra Karmel – Dni w Diecezji”. „Are you ready to say… yes?” 


 

PROGRAM DNI W DIECEZJI: http://mlodzidlamlodych.pl/gora-karmel-dni-diecezji/program-dni-w-diecezji/​

Więcej: http://mlodzidlamlodych.pl/swiatowe-dni-mlodziezy/​