31 maja 2016
Kardiolodzy w Katowicach
Między 3 a 4 czerwca 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się XVIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Między 3 a 4 czerwca 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się XVIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 


Do Katowic przyjedzie około tysiąca kardiologów, będą także przedstawiciele kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i lekarze II Oddziału Kardiologii Szpitala w Ochojcu. Współgospodarzem tego wydarzenia jest Miasto Katowice.


Komitet Naukowy przygotował atrakcyjny program merytoryczny zawierający sesje i wykłady prezentujące aktualne możliwości diagnostyczne i lecznicze w zakresie kardiologii i kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem technik nowoczesnego obrazowania serca i naczyń. Zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia technologiczne obrazowania ultrasonograficznego w powiązaniu z ich zastosowaniem w stanach nagłego zagrożenia życia oraz przy wykonywaniu skomplikowanych zabiegów u chorych z wadami serca i naczyń. Przedstawione zostaną osiągnięcia polskich ośrodków kardiologicznych w małoinwazyjnym leczeniu wad zastawkowych serca, w tym przezskórnego wszczepiania zastawki aortalnej (zabiegi TAVI) oraz przezskórnego uszczelniania niedomykalnej zastawki mitralnej (zabiegi z zapinką MitraClip). Echokardiografia jest nieodzowną metodą w pilotowaniu właściwego wykonywania takich zabiegów. Jest to także obok EKG, drugie najważniejsze narzędzie kardiologa w jego codziennej pracy. W czasie Konferencji zaprezentowane zostaną m.in. unikalne zabiegi przezskórnego uszczelniania przecieków okołozastawkowych wykonywane przez kardiologów interwencyjnych w szpitalu w Katowicach-Ochojcu. Dzięki tym nowym możliwościom terapeutycznym część chorych może uniknąć ryzykownego dla nich zabiegu kardiochirurgicznego. W czasie Konferencji będą zorganizowane warsztaty obrazowania echokardiograficznego z zakresu zaawansowanych technik trójwymiarowego obrazowania serca, a młodzi adepci kardiologii będą mieli okazję uczestniczenia w kursie echokardiograficznym.


Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem przez JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. med. Przemysława Jałowieckiego oraz Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy.


Szczegóły: http://echo2016.ptkardio.pl/


 

kardiolodzy.jpg