05 kwietnia 2016
Konferencja „Kształtowanie mobilności mieszkańców Metropolii Górnośląskiej dzięki współpracy nauki, samorządu i przemysłu"
7 kwietnia w godzinach 10.00-16.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

I Konferencja

„Kształtowanie mobilności mieszkańców Metropolii Górnośląskiej
dzięki współpracy nauki, samorządu i przemysłu"

 

W dniu 7 kwietnia 2016 roku w godzinach 10.00 – 16.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się konferencja SILESIA TRANSPORT, której tematem przewodnim jest „Kształtowanie mobilności mieszkańców Metropolii Górnośląskiej dzięki współpracy nauki, samorządu i przemysłu". Wydarzenie organizowane jest przez Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupę, Dziekana Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej Pana Bogusława Łazarza oraz Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Pana Romana Urbańczyka.

Głównym celem konferencji jest wypracowanie modelu współpracy w obszarze transportu pomiędzy przedstawicielami samorządu, przemysłu i środowiska naukowego działającymi na  terenie Metropolii Górnośląskiej.

Konferencja ma charakter zamknięty i skierowana jest przede wszystkim do władz samorządów tego obszaru oraz innych podmiotów mających istotny wpływ na funkcjonowanie transportu.

Poszczególne bloki tematyczne to: 

  • Osiągnięcia i działania podejmowane na potrzeby kształtowania mobilności przez instytucje zlokalizowane w Metropolii Górnośląskiej,
  • Techniczne i prawne rozwiązania w zakresie kształtowania mobilności
    w Metropolii Górnośląskiej,
  • Możliwości finansowania badawczo-rozwojowych projektów transportowych.

    Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługi, Wojewody Śląskiego Jarosława WIECZORKA, Przewodniczącej Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Pani Małgorzaty Mańki-Szulik, Rektora Politechniki Śląskiej Pana Andrzeja Karbownika.

Silesiatransport_fullhd.jpg