05 lutego 2016
Design Thinking MeetUp Katowice #2
Strefa Centralna, 17 lutego, godzina 17.00. Luźne spotkanie z dyskusjami o metodzie projektowania innowacyjnych produktów i usług.

meetup2.png

Design Thinking MeetUp Katowice #2

Luźne spotkanie z dyskusjami o metodzie projektowania innowacyjnych produktów i usług

Strefa Centralna, 17 luty 2016 r., godzina 17.00


Co to jest Design Thinking MeetUp Katowice?

Design Thinking MeetUp Katowice to nieformalne, wieczorne spotkanie ludzi, którzy interesują się tworzeniem innowacyjnych produktów i usług. W trakcie całego wieczoru można posłuchać inspirujących wykładów, poznać nowe narzędzia pracy zespołowej nad pomysłami i podyskutować z innymi uczestnikami o swoich wyzwaniach czy pomysłach. Całość jest prowadzona w luźnej atmosferze w lokalu Strefa Centralna przy pl. Sejmu Śląskiego 2. 

Ideą całej inicjatywy jest stworzenie społeczności, której członkowie będą się wzajemnie wspierać w pogłębianiu swojej wiedzy na temat kreatywnych metod tworzenia nowych produktów i usług. Sami uczestnicy będą mieli wpływ, w którym kierunku wydarzenie to będzie ewoluowało. Koordynacją zajmują się osoby skupione wokół Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju.


Co się wydarzy podczas najbliższego spotkania?

Zgodnie z programem, 17 lutego 2016 r. o godzinie 17.00 rozpocznie się drugie spotkanie w ramach Design Thinking MeetUp Katowice. Podczas tego wydarzenia wystąpi Justyna Kucharczyk oraz Agata Magdalena Nowak. Uczestnicy będą mogli posłuchać dwóch ciekawych wykładów i podyskutować z prelegentkami.

W kolejnej części spotkania scena będzie należała do samych uczestników. W formule Pecha Kucha będą oni mieli okazję wystąpić z 5-minutową prezentacją, w której automatycznie co 20 sekund będzie zmieniał się slajd. Będzie to okazja to pokazania informacji o swoim projekcie lub produkcie, poszukania osób do współpracy lub po prostu opowiedzenia o swojej pasji.

Pod koniec spotkania będzie okazja do lepszego poznania się nawzajem. Rozpocznie się dyskusja przy stolikach na tematy, które uczestnicy chcieliby omówić. Niektóre będą nawiązywać do wystąpień z pierwszej części, inne do możliwości, jakie daje metoda Design Thinking, a jeszcze inne zostaną uszczegółowione podczas samego spotkania.


Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje?

Uruchomiony został profil Design Thinking MeetUp Katowice na portalu Facebook, który można znaleźć pod adresem www.facebook.com/dtmeetup


Kto będzie uczestniczyć?

Każdy jest mile widziany – projektanci usług, architekci, doktoranci, nauczyciele i naukowcy, ludzie biznesu, artyści, studenci, matki... Każdy może dołączyć do tego wydarzenia – uważamy, że im większa różnorodność, tym bardziej ciekawe dyskusje. Udział w wydarzeniu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas pierwszej edycji, w której uczestniczyło ok. 50 osób, bezpłatne wejściówki rozeszły się błyskawicznie.  


Jakie jest zainteresowanie drugą edycja?

Po utworzeniu wydarzenia informującego o drugim spotkaniu Design Thinking MeetUp Katowice, w ciągu 24 godzin ponad 400 osób z całej Polski je obserwowało, a link do niego zobaczyło ponad 20 tys. osób. Po 72 godzina liczby te wyglądały następująco: 550 osób obserwujących i 41 tys., które zobaczyło link do wydarzenia.


Czym jest metodyka Design Thinking?

Design Thinking to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Sam proces Design Thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia innowacyjnych usług. Kroki te to: określ, definiuj, kreuj, prototypuj, testuj, wdrażaj.

designmeetup.png

Design Thinking MeetUp Katowice zorganizują osoby skupione wokół Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju. Organizacja ta przez ostatni rok realizowała różnorodne działania, które miały na celu wypromować oraz przekazać wiedzę o wykorzystaniu procesu Design Thinking w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Przedsięwzięcia, które warto wymienić to:

  • Katowice Service Jam 2015 – trzydniowe warsztaty, w ramach których uczestnicy przygotowywali rozwiązania wpisujące się w wspólny temat przewodni podany dla podobnych wydarzeń organizowanych w tym samym czasie na całym świecie.
  • Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Oddolne kształtowanie polityki publicznej przez seniorów z Osiedla Tysiąclecie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking  - określenie i złożenie przez  seniorów 3 projektów do budżetu obywatelskiego Katowic.
  • Design Thinking Week 2015 – dwudniowe warsztaty, w ramach których uczestnicy przygotowywali rozwiązania z obszaru medycyny.
  • Design Thinking MeetUp Katowice – wieczorne spotkanie na temat projektowania produktów i usług skoncentrowanych na użytkowniku.designmeetup2.png