02 lutego 2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną" w 2018 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną" w 2018 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną" w 2018 r.​

1794-2018.pdf