09 listopada 2017
Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Katowice na realizację zadania publicznego pn.: "Miejska dżungla - AKCJA PARKINGOWA", w trybie tzw. "małych grantów".
Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Katowice na realizację zadania publicznego pn.: "Miejska dżungla - AKCJA PARKINGOWA", w trybie tzw. "małych grantów".

Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Katowice na realizację zadania publicznego pn.: "Miejska dżungla - AKCJA PARKINGOWA", w trybie tzw. "małych grantów".​

zhp oferta mały grant.pdf