03 listopada 2017
Oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Katowicach-Giszowcu na realizację zadania publ. pn.: "Magia okresu świątecznego widziana oczami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", w trybie tzw. "małych grantów".
Oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Katowicach-Giszowcu na realizację zadania publ. pn.: "Magia okresu świątecznego widziana oczami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", w trybie tzw. "małych grantów".

​Oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Katowicach-Giszowcu na realizację zadania publicznego pn.: "Magia okresu świątecznego widziana oczami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", w trybie tzw. "małych grantów".

oferta Magia okresu świątecznego mały grant.pdf