06 października 2017
Oferta Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Dabrówka Athletic" na realizację zadania publicznego pod nazwą "Rozgrywki piłkarskich 6-tek Ligi Playarena Katowice" w trybie tzw. Małego Grantu
Oferta Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Dabrówka Athletic" na realizację zadania publicznego pod nazwą "Rozgrywki piłkarskich 6-tek Ligi Playarena Katowice" w trybie tzw. Małego Grantu