05 października 2017
Oferta Fundacji Podaruj Nadzieję na realizację zadania publicznego w trybie tzw. "małych grantów" pn. Happening edukacyjno-profilaktyczny "Biała wstążka". Happening przeciwko przemocy wobec kobiet w ramach programu profilaktycznego "Moc! Na Ty"
Oferta Fundacji Podaruj Nadzieję na realizację zadania publicznego w trybie tzw. "małych grantów" pn. Happening edukacyjno-profilaktyczny "Biała wstążka". Happening przeciwko przemocy wobec kobiet w ramach programu profilaktycznego "Moc! Na Ty".

​Oferta Fundacji Podaruj Nadzieję na realizację zadania publicznego w trybie tzw. "małych grantów" pn. Happening edukacyjno-profilaktyczny "Biała wstążka". Happening przeciwko przemocy wobec kobiet w ramach programu profilaktycznego "Moc! Na Ty".


Oferta Biała wstążka.pdf