26 września 2017
Informacja w sprawie wsparcia finansowego dla poszkodowanych rolników sierpniowymi nawałnicami
Informacja w sprawie wsparcia finansowego dla poszkodowanych rolników sierpniowymi nawałnicami

Prezydent Miasta Katowice Katowice, 2017-09-26 r.


Informacja w sprawie wsparcia finansowego dla poszkodowanych rolników sierpniowymi nawałnicami.


 Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłoszono kolejny program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, więcej szczegółów można znaleźć pod linkiem:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-dla-producentow-rolnych-ktorzy-poniesli-straty-wskutek-nawalnic-w-sierpniu-br.