Skład Rady jest dostępny poniżej:

Protokół z wyborów.pdf


Nowy skład Rady Seniorów Miasta Katowice.

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Seniorów Miasta Katowice – Pana Franciszka Józefoskiego, Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory uzupełniające do Rady, w wyniku czego nowym członkiem Rady Seniorów została Pani Danuta Struś.

Skład Rady przestawia się następująco:

 1. Andrzej Mazur
 2. Anna Szelest
 3. Ewa Ferdek
 4. Janusz Żymła
 5. Janina Piwowarczyk
 6. Tadeusz Oczko
 7. Maria Nogaj
 8. Danuta Struś
 9. Elżbieta Praus
 10. Bożena Maria Surowiec
 11. Teresa Mehlich
 12. Danuta Buffi
 13. Regina Szołtysik


Prezydium Rady Seniorów Miasta Katowice:
 
Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Janina Piwowarczyk
Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Teresa Mehlich
Sekretarz Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Elżbieta Praus
 
Miasto Katowice życzy owocnej pracy wszystkim członkom Rady Seniorów Miasta Katowice