12 marca 2014
XLVI sesja Rady Miasta Katowice
XLVI sesja Rady Miasta Katowice

Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 26 lutego 2014r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostepniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miasta Katowice