04 września 2017
XLVI uroczysta sesja
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuję, że XLVI uroczysta sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 11 września 2017r. o godz. 11.00. w Pałacu Goldsteinów przy pl. Wolności 12 a w Katowicach.

​Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuję, że XLVI uroczysta sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 11 września 2017r. o godz. 11.00. w Pałacu Goldsteinów przy pl. Wolności 12 a w Katowicach.

Porządek obrad sesji.

LINK do Transmisjii na kanalu YouTube