26 października 2016
Orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18 stycznia 2016r. Sygn akt V K 80/15
Orzeczenie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące sprawy postępowania lustracyjnego Pana Jerzego Dryndy - Radnego Rady Miasta Katowice w kadencji 2006-2010.