10 grudnia 2015
Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich Katowice 2-4 grudnia 2015 r.
W dniach 2 – 4 grudnia 2015 roku w naszym mieście odbył się Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich.

W dniach 2 – 4 grudnia 2015 roku w naszym mieście odbył się Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich. Do Katowic przyjechali reprezentanci Rady Miasta Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry.

Temat przewodni konwentu stanowiły zagadnienia związane z rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Goście mogli zapoznać się z przemianami jakie zaszły w tkance miejskiej Katowic, a przede wszystkim w Strefie Kultury. W trakcie sesji objazdowej w dniu 3 grudnia zwiedzano nowy kompleks budynków Muzeum Śląskiego, posadowiony na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Na terenie Muzeum Goście zwiedzili stałe wystawy m.in. Galerię sztuki polskiej 1800-1945, oraz „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”.

W dalszej części konwentu zaproszeni zapoznali się z funkcjonowaniem budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w którym wykład „Przykłady rewitalizacji katowickich terenów poprzemysłowych na przykładzie Strefy Kultury i Silesia City Center” przedstawił Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar Bojarun. Wieczorem 3 grudnia Goście wzięli udział w koncercie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod batutą Tadeusza Strugały.

Ostatniego dnia konwentu tj. 4 grudnia Goście zwiedzili zabytki przemysłowe w postaci szybu „Wilson” kopalni KWK „Wieczorek”, w którym obecnie swoją siedzibę ma Galeria Sztuki założona przez fundację „Eko-Art Silesia”, a także osiedle robotnicze Nikiszowiec, które staraniami miasta wpisane zostało na listę Pomników Historii. Przedstawiona została unikalna architektura osiedla, jak też historia jego powstania. Na zakończenie Goście zwiedzili zabytkową część dzielnicy Giszowiec.

Konwent był także okazją do wymiany bogatych doświadczeń samorządowych i stanowił doskonałą promocję miasta Katowice.