03 września 2015
XIV sesja Rady Miasta Katowice
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuje, że XIV sesja Rady Miasta Katowice, zwołana na wniosek 9 radnych, odbędzie się w dniu 9 września 2015r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Przewodnicząca ​Rady Miasta Katowice informuję, że  XIV sesja Rady Miasta Katowice,  zwołana na wniosek 9 radnych, odbędzie się w dniu 9 września 2015r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad sesji wraz z projektem stanowiska w sprawie: kompleksu starego dworca w Katowicach.

Transmisja na żywo