23 lipca 2015
XIII sesja Rady Miasta Katowice
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuję, że XIII sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00. w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

​Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuję, że XIII sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00. w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad XIII sesji