07 lutego 2014
XLV sesja Rady Miasta Katowice
XLV sesja Rady Miasta Katowice

​​XLV sesja Rady Miasta Katowice

Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 5 lutego 2014r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostepniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4..

 

Porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Katowice