16 lipca 2014
Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej
Dyskusja nad projektem miejscowego planu agospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK "Murcki-Staszic" - część obejmujaca teren doliny rzeki Mlecznej...

W zwiazku z wyłożeniem do publicznego wgladu w terminie od 22.07.2014r. do 20.08.2014r. projektu miejscowego planu agospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK "Murcki-Staszic" - część obejmujaca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, Prezydent Miasta Katowice zaprasza na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjetymi w w/w projekcie planu.

Dyskusja odbędzie się w dniu 08.08.2014r., w Urzedzie Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, III pietro, w sali 315 o godz 16:00.