24 czerwca 2014
LI sesja Rady Miasta Katowice
Zapraszamy na LI sesję Rady Miasta Katowice

​Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 18 czerwca 2014r. o godz. 11.00. w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 odbędzie sie LI sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu

Porządek obrad LI sesji Rady Miasta Katowic