24 czerwca 2014
Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej.
Dyskusja Publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach.

W zwiazku z wyłożeniem do publicznego wglądu w terminie od 20.06.2014r., do 18.07.2014r., projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach - część obejmująca obszar z wyłączeniem fragmentu drogi ekspresowej w rejonie skrzyżowania Alei Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino, Prezydent Miasta KAtowice zaprasza na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjetymi w w/w projekcie planu.

Dyskusja odbędzie się w dniu 24.06.2014 w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 13, V pietro, w sali 515 o godz. 13:00.