13 maja 2014
XLIX sesja Rady Miasta Katowice
Zapraszamy na XLIX sesję Rady Miasta Katowice

Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014r. o godz. 11.00. w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 odbędzie sie XLIX sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miasta Katowice