22 stycznia 2014
XLIV sesja Rady Miasta Katowice
XLIV sesja Rady Miasta Katowice

XLIV sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 30 grudnia 2013r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta Katowice