Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Strona główna
Jesteś tutaj:

Rada Miasta Pomiń łącza nawigacjiJak używać tej biblioteki

Jak używać tej biblioteki typu wiki
Za pomocą tej biblioteki stron typu wiki można dzielić się wiedzą, organizować burze mózgów, współpracować z zespołem nad projektem, tworzyć przewodnik z instrukcjami, opracowywać encyklopedię wiedzy lub po prostu zapisywać codzienne informacje w łatwo dostępnym i modyfikowalnym formacie.

Edytowanie stron
Aby poddać edycji tę stronę, kliknij ikonę Edytuj stronę u góry strony. Aby zobaczyć wszystkie dostępne polecenia, kliknij kartę Strona. W trakcie edycji można wpisywać tekst na stronie oraz wstawiać tabele i obrazy. Aby zakończyć edycję, kliknij przycisk Zapisz u góry strony. Jeśli w trakcie edycji zechcesz opuścić stronę, zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian.

Tworzenie łączy typu wiki
Aby utworzyć łącze do innej strony w tej bibliotece typu wiki, należy ująć nazwę strony w podwójne nawiasy kwadratowe. Po wpisaniu znaków [[ biblioteka typu wiki zaproponuje nazwy stron rozpoczynające się od wpisanych znaków. Wybierz jedną z tych stron za pomocą klawiszy strzałek lub myszy albo wpisz nową nazwę. Wpisanie nowej nazwy spowoduje utworzenie łącza do strony, która nie została jeszcze utworzona. Aby zakończyć łącze, wpisz znaki ]]. Jeśli tworzysz łącze do strony w podfolderze lub do elementu na innej liście, możesz nacisnąć klawisz Tab, aby dodać wybrany proponowany element do łącza bez kończenia go.

W programie SharePoint można tworzyć łącza do wielu obiektów, nie tylko do stron. Oto kilka przykładów łączy:
[[Psy]] : łącze do strony o nazwie Psy w tym samym folderze.
[[Zwierzęta/Psy]] : łącze do strony o nazwie Psy w podfolderze o nazwie Zwierzęta.
[[List:Ogłoszenia/Zapraszamy]] : łącze do elementu o nazwie Zapraszamy na liście Ogłoszenia w tej witrynie.

Aby utworzyć łącze do strony, którego wyświetlany tekst jest inny niż nazwa strony, wpisz znak kreski pionowej (|) po nazwie strony, a następnie wpisz tekst, który ma być wyświetlany. Przykład: wpisanie tekstu [[Główna|Strona główna]], spowoduje utworzenie łącza wyświetlanego jako „Strona główna” do strony o nazwie „Główna”.

Aby wyświetlić podwójne otwierające lub zamykające nawiasy kwadratowe bez tworzenia łącza, przed nawiasami wpisz ukośnik odwrotny. Przykład: \[[ lub \]].

Tworzenie stron
Istnieją dwa sposoby tworzenia nowej strony w bibliotece typu wiki:
  1. Utworzenie łącza do nieistniejącej strony, a następnie kliknięcie tego łącza w celu utworzenia strony:
    Jest to zalecany sposób tworzenia stron, ponieważ inne osoby łatwiej znajdą utworzoną stronę, jeśli na innej stronie istnieje łącze do niej. Łącza do stron, które jeszcze nie istnieją, są podkreślone linią kreskowaną.

  2. Utworzenie strony, która nie jest połączona z żadną inną:
    W menu Ustawienia kliknij polecenie Dodaj stronę. Pojawi się monit o wprowadzenie nazwy, a następnie strona zostanie utworzona w bieżącej bibliotece typu wiki.

Zarządzanie biblioteką typu wiki
Aby zarządzać stronami typu wiki w bibliotece, kliknij pozycję Wyświetl wszystkie strony na karcie Strona dowolnej strony w bibliotece.

Przywracanie strony
Jeśli chcesz przywrócić poprzednią wersję strony, kliknij pozycję Wersje na karcie Strona na górze strony. Następnie możesz kliknąć jedną z wersji w obszarze szybkiego uruchamiania, aby wyświetlić stronę w takiej postaci, jaką miała wcześniej. Jeśli chcesz przywrócić którąś z wersji, zaznacz ją i kliknij polecenie Przywróć tę wersję na pasku narzędzi.

Wyświetlanie łączy przychodzących
Aby sprawdzić, które strony zawierają łącza do bieżącej strony, kliknij pozycję Łącza przychodzące na górze strony. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich stron zawierających łącza do tej strony.


Aby uzyskać więcej informacji na temat używania bibliotek stron typu wiki opartych na programie Microsoft SharePoint Foundation, kliknij polecenie Pomoc na dowolnej stronie programu Microsoft SharePoint Foundation.

Zobacz też

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Log