sekap bip mowa niepełnosprawni
Startuj z katowice.eu |
wersja polskawersja angielskawersja francuskawersja niemiecka
Katowice.eu
Wyszukiwarka - pomoc
Wyszukiwarka - pomoc
zamkinj
 

Wyszukiwanie proste

Proszę wprowadzić w okno wyszukiwarki żądaną frazę, np.: „podatki” i nacisnąć przycisk „OK”. Wówczas zostaną wyszukane wszystkie informacje zawierające całą wprowadzoną frazę.

Wyszukiwanie złożone

W celu wyszukania wszystkich informacji zawierających fragment szukanej frazy, proszę wprowadzić w okno wyszukiwarki tylko początek lub koniec słowa, a następnie znak „ * ”, np.: „podat*”, „*odatki” i nacisnąć przycisk „OK”. Wówczas zostaną wyszukane wszystkie informacje zawierające fragment szukanej frazy, np.: „podatkowy”, „podatków”, itd.

resize
Kamera
Kamera
Kamera
Kamera


Miejsca pomocy

Miejsca pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinom na terenie miasta Katowice

Centrum Pomocy dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin MOPS
ul. Morcinka 19a
tel.: (+48 32) 209 00 09
e-mail: cpumops@um.katowice.pl
Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
- poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym w rodzinie
- diagnoza w zakresie problemu alkoholowego
- motywowanie i udzielanie wsparcia

Komenda Miejska Policji
ul. Lompy 19

tel.: 997

Oficer dyżurny: (+48 32) 200 25 55

Policyjne telefony zaufania dotyczy nieletnich: (+48 32) 200 22 58


Pomoc Rodzinom Osób Uzależnionych Al-Anon
Parafia Ewangelicko-Augsburgska, ul. Warszawska 18
grupa “HALINKA”
Poniedziałek 18:00
Parafia św. St. Kostki salka parafialna ul. Górniczego Stanu 22
grupa “RENIA”
Piątek 18:00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Mikołowska 13A
grupa “RADOŚĆ”
Środa 17:00

Centrum Psychiatrii
ul. Korczaka 27
tel.: (+48 32) 603 84 00, 603 85 51, 603 85 38
e-mail statystyka5@op.pl
Izba przyjęć czynna całą dobę

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA Punkt Informacyjno-Kontaktowy Regionu Katowice
ul. Mariacka 13a
tel.: (+48 32) 253 79 83, 0 801 033 242
Poniedziałek, środa, czwartek 17:00 - 20:00
- informacje o spotkaniach AA , informacja o przychodniach ,sprzedaż literatury AA

Grupy AA
Parafia Piotra i Pawła Katowice, ul. Mikołowska 32
Grupy:
24 (Poniedziałek 21:00), Katowice 93 (Wtorek 18:30), Nowa droga (Środa 18:00), Młodzi AA (Czwartek 20:00), Nadzieja - Kobiety (Piątek  18:30), Nocna (Piątek  22:00), Tama (Sobota 19:00), Na luzie (Sobota 22:00), Główny cel (Wtorek 21:00), Drogowskaz (Niedziela 10:00), Otwarta (Niedziela 19:00)

Grupy AA
Parafia Jana i Pawła ul. Chorzowska 160
Grupy: Trójka (Poniedziałek 18:45), Czwartkowa (Czwartek 18:45)

Grupy AA
ul. Radeckiego 251 Dom Nazaretów
Grupa Piotrowice Środa 18:00 Niedziela 18:00

Grupy AA
Ligota ul. Żwiązkowa 20
Piątek 18:00

Grupy AA
Szopienice ul. Siewna 25
Dwójka Wtorek 17:00 Piątek 18:00

Grupy AA
ul. Markiefki 5
Nowe życie Czwartek  18:00

Grupy AA
ul. Oblatów
salka przy kościele
Piątek 18:30

Grupy AA
ul. Warszawska 18
Pacyfik Piątek 18:00 mężczyźni

Grupy AA
Niepodległości 4
Królowa Dąbrówka Mała Sobota 16:30

Grupy AA
Sokolska 12
Sokolska Dynastia
Poniedziałek 10:00 Środa 20:00

Grupy AA
Giszowiec ul. Górniczego Stanu 22
Iska Niedziela 18:30

Grupy AA
ull. Ks. Szramka
Promyk (kobiety)
Silesia
Świt
Wtorek 18:30 Poniedziałek 18:30 Niedziela 10:00, Środa 10:00

Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Dwójka”
ul. Ks. Bpa. Bednorza 22
tel.: (+48 32)  209 94 69
Poniedziałek – piątek 16:00- 20:00
spotkania społeczności w każdy czwartek od 17:00 do 19:00
sobota i niedziela spotkania grupy dziecięco – młodzieżowej
- Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, samopomocowych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych

Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe JĘDRUŚ
ul. Macieja 10
e-mail: kst_jedrus@poczta.onet.pl
tel.: (+48 32) 254 93 90
poniedziałek - piątek 17:00- 19;00
środa 17:00 – 20:00 - doradztwo w zakresie miejsc i form pomocy dla osób uzależnionych; grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Korczaka 2
tel.: (+48 32) 256 95 82
Poniedziałek – piątek 8:00-15:00

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
czynny całą dobę
ul. Korczaka 27
tel.: (+48 32) 603 85 15
- odtrucia
- edukacja na temat uzależnień
- poradnictwo
- kierowanie na dalsze leczenie (terapie uzależnień )

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Korczaka 27
tel.: (+48 32) 603 85 09
- oddział stacjonarny
- czynny całą dobę

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS
ul. Mikołowska 13a
e-mail: oikmops@um.katowice.pl
tel.: (+48 32) 251 15 99, 257 14 82
Poniedziałek -  piątek 8:00-19:00
- pomoc psychologiczna i terapeutyczna: indywidualna i grupowa
- poradnictwo prawne
- udzielanie schronienia
- poradnictwo specjalistyczne

Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu przy Miejskiej Izbie Wytrzeźwień
ul. Macieja 10
tel.: (+48 32) 351 07 81, 351 07 80
Poniedziałek- piątek 7:00 -19:00
- punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i terapia osób współuzależnionych
- porady prawne osobom uwikłanym w uzależnienia i przemoc domową
- grupa wsparcia Dorosłe Dzieci Alkoholików


Ośrodek Profilaktyczno – Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego
Fundacja “Światło-Życie”
ul. Gawronów 20
e-mail: kontakt@osrodekbrynow.pl
www.osrodek-brynow.pl
tel.: (+48 32) 205 39 22 lub 0 509 96 33 56
Wtorek 10:00-13:00 środa, czwartek 15:00-18:00 piątek 14.00-16.00
- Poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne,
- Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom,
- Otwarta grupa wsparcia
- Działalność wychowawcza i profilaktyczna wśród dzieci, młodzieży

Pogotowie Makowe
ul. Opolska 9
tel.: (+48 32) 253 86 40
Poniedziałek, piątek 11:00-14:00
- zajęcia informacyjno-edukacyjne
- porady telefoniczne

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Punkt Konsultacyjny PTZN i Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki Uzależnień
ull. Warszawska 19
tel.: (+48 32) 206 82 17
wtorek, czwartek, piątek 16:00-19:00 
- Pomoc psychologiczna
- Wsparcie dla osób po -leczeniu i ich rodzinom
- Prelekcje profilaktyczne
- Szkolenia
- Wsparcie świetlic
- Kolportaż ulotek

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Korczaka 2
tel.: (+48 32) 256 95 82
czynna 8:00-20:00

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzaleznienia NZOZ „Altermed”
ul. Podgórna 4
tel.: (+48 32) 253 00 40

Poradnictwo Trzeźwościowe w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „KANA”

ks. E. Szramka 4
tel.: (+48 32) 608 26 76
Poniedziałek 16.00-20.00 - porady telefoniczne – porady indywidualne – grupa wsparcia

Śląskie Stowarzyszenie „AD VITAM DIGNAM”
Ośrodek Interwencji Kryzysowych dla Rodzin z Problemem Alkoholowym
ul. Ks.Bpa H. Bednorza 22
tel.: (+48 32) 256 92 78
Ośrodek czynny cała dobę przez wszystkie dni w roku 
- udzielanie schronienia dla kobiet
- porady psychologiczne i prawne
- konsultacje terapeutyczne
- całodobowy telefon zaufania
- współpraca z instytucjami pomocniczymi


Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień
ul. Powstańców 31
tel.: (+48 32) 209 11 81
Poniedziałek, środa 8:00-18:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00-16:00
- poradnictwo i konsultacje
- diagnoza uzaleźnień
- konsultacje psychiatryczne
- telefon zaufania

Wspólnota Dobrego Pasterza
ul. Opolska 9
tel.: (+48 32) 253 86 40
-porady dla osób uzależnionych i ich rodzin
– pomoc sanitarna
– porady psychologiczne

powrót do poprzedniej strony
drukowanie artykułu
Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4, Tel. (+48 32) 2593-909, Fax (+48 32) 2537-984, E-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu
© 2008 Urząd Miasta Katowice; najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768; UTF-8;
kontakt: webmaster@katowice.eu | mapa serwisu | realizacja: 2business