ZESPÓŁ DORADCZY DS. ZDROWIA ORAZ POMOCY OSOBOM STARSZYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, W TYM: OSOBOM ZABURZONYM PSYCHICZNIE I ICH RODZINOM


Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miasta Katowice odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Zdrowia oraz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom.

W trakcie spotkania omówione zostały następujące tematy:

  1. Przedstawienie projektu Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

  2. Realizacja zadań i programów kierowanych do Osób Niepełnosprawnych 25+.

  3. Możliwości uzyskania przez osoby niepełnosprawne dofinansowania ze środków PFRON.

  4. Stan realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014 – 2020” w 2018 roku, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  5. Założenia i realizacja polityki senioralnej w 2018 r.

W Zespole Doradczym wzięło udział 14 osób, w tym 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych.


Notatka z zespołu w dniu 28.06.2018 r. - Notatka z zespołu doradczego 28.06.2018 r_.doc