ZESPÓŁ DORADCZY DS. ZDROWIA ORAZ POMOCY OSOBOM STARSZYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, W TYM: OSOBOM ZABURZONYM PSYCHICZNIE I ICH RODZINOM

Informujemy, że w dniu 27 listopada br. w godz. od 14.00 do 15.30 (sala nr 701, przy ul. Rynek 1) odbędzie się posiedzenie Zespołu doradczego ds. zdrowia oraz pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, w tym zaburzonym psychicznie i ich rodzinom.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie nam w terminie do dnia 22 listopada br. dodatkowych propozycji tematów, które chcielibyście Państwo omówić/zaprezentować w trakcie posiedzenia ww. Zespołu. 

 Z naszej strony w trakcie ww. spotkania przedstawione zostaną Państwu:

  • projekt Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.,
  • informacja na temat realizacji zadań i programów kierowanych do Osób Niepełnosprawnych na 2018 r.,
  • stan realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020" w 2017 roku, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • omówienie konkursów ofert na realizację zadań „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych", „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców" oraz „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną".

Potwierdzenie przybycia na spotkanie prosimy przesłać w terminie do dnia 24 listopada br. na adres  e-mail: anna.wojcik@katowice.eu.

 

 
Notatka 27.09.2013.pdf
NOTATKA Z POSIEDZENIA ZESPOŁU DORADCZEGO 15.03.2013 - poprawna.doc
Notatka - załącznik do protokołu 15.03.2013.docx
Notatka z posiedzenia 24.10.2012.odt
Notatka z posiedzenia 18.05.2012r.odt
Notatka z posiedzenia 29_09-2011.doc
Notatka z posiedzenie 25.05.2011.doc

Pliki do pobrania:

III spotkanie -07.04.2010r.pdf

II spotkanie - 27.10.2009.pdf

I spotkanie - 28.04.2009.pdf