ZESPÓŁ DORADCZY DS. ZDROWIA ORAZ POMOCY OSOBOM STARSZYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, W TYM: OSOBOM ZABURZONYM PSYCHICZNIE I ICH RODZINOM


Uprzejmie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie zespołu doradczego ds. zdrowia oraz pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, w tym zaburzonym psychicznie i ich rodzinom, które odbędzie się w czwartek 29 listopada br. w godz. od 13.00 do 14.30 (sala nr 701, przy ul. Rynek 1).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie nam w terminie do dnia 23 listopada br. dodatkowych propozycji tematów, które chcielibyście Państwo omówić/zaprezentować w trakcie posiedzenia ww. Zespołu. 

Z naszej strony w trakcie ww. spotkania przedstawione zostaną Państwu:

  • Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.,
  • informacja na temat realizacji zadań i programów kierowanych do Osób Niepełnosprawnych,
  • stan realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020" w 2018 roku, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • omówienie konkursów ofert na realizację zadań „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych", „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców" oraz „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną".

     
    Potwierdzenie przybycia na spotkanie prosimy przesłać w terminie do 23 listopada br. na adres  e-mail: bartosz.kajdan@katowice.eu.


Notatka z zespołu w dniu 28.06.2018 r. - Notatka z zespołu doradczego 28.06.2018 r_.doc