ZESPÓŁ DORADCZY DS. OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W TYM: OSÓB UZALEŻNIONYCH

Informujemy, że w dniu 20 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu doradczego ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: uzależnionych.

W trakcie spotkania omówione zostały następujące tematy:
1. założenia i realizacja projektu: "Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" (temat przedstawiony przez przedstawicielkę Parafii Ewangelicko-Augsburskiej),
2. projekty zadań do realizacji w 2019 r. w ramach:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (temat przedstawiony przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień),
- Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi (temat przedstawiony przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych),
3. wdrożenie przepisów RODO w organizacjach (wymiana doświadczeń),
4. "Program pomocy psychologicznej dla rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym" (temat przedstawiony przez przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach).

W Zespole udział wzięło 17 osób, w tym: 11 przedstawicieli sektora pozarządowego.

Poniżej przedstawiamy notatki ze spotkań:

Notatka - czerwiec 2016.pdf

Notatka -  maj 2015.pdf

 

 

Notatka - październik 2012 r.pdf

Notatka - maj 2012 r.pdf

Notatka - marzec 2013 r.pdf

Notatka -  październik 2013 r.PDF

IV spotkanie - 11.10.2010.pdf

III spotkanie - 14.04.2010.pdf

II spotkanie - 09.11.2009.pdf

I spotkanie - 02.06.2009.pdf