ZESPÓŁ DORADCZY DS. OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W TYM: OSÓB UZALEŻNIONYCH

Uprzejmie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie  zespołu doradczego ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: uzależnionych,  które odbędzie się w poniedziałek 26 listopada br. w godz. od 13.00 do 15.00 (sala nr 701 przy ul. Rynek 1).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie nam w terminie do dnia 20 listopada br. propozycji tematów, które chcielibyście Państwo omówić/zaprezentować w trakcie ww. posiedzenia Zespołu. 

W trakcie spotkania z naszej strony omówione zostaną następujące tematy:

-  projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

   Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r,

-  program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019r,

-  planowane konkursy ofert na realizację zadań w 2019r przez organizacje samorządowe

   dotyczące noclegowni dla bezdomnych,

- zmiana przepisów rozporządzenia przewodniczącego komitetu ds. pożytku publicznego

  z dnia 24 października 2018r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów   

   dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Potwierdzenie przybycia na spotkanie prosimy przesłać w terminie do 22 listopada br. na adres e-mail: maja.zajac@katowice.euPoniżej przedstawiamy notatki ze spotkań:

Notatka - czerwiec 2016.pdf

Notatka -  maj 2015.pdf

 

 

Notatka - październik 2012 r.pdf

Notatka - maj 2012 r.pdf

Notatka - marzec 2013 r.pdf

Notatka -  październik 2013 r.PDF

IV spotkanie - 11.10.2010.pdf

III spotkanie - 14.04.2010.pdf

II spotkanie - 09.11.2009.pdf

I spotkanie - 02.06.2009.pdf