Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok" za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

Pliki do pobrania:

sprawozdanie merytoryczne- 2009 rok.pdf

sprawozdanie finansowe 2009.pdf