Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok" za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007

Pliki do pobrania:

sprawozdanie merytoryczne 2007.pdf

sprawozdanie finansowe 2007.pdf