Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2008.

Uchwała Nr XX/377/07  (załącznik_Program 2008) Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2008" oraz Zarządzenie nr 599/2007  Prezydenta Miasta Katowice  z dnia 21 grudnia 2007 r w sprawie wykonania "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok".