PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2012 R.

Uchwałą nr XV/263/11 z dnia 26 października 2011r. Rada Miasta Katowice przyjęła "Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok"

Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Zarządzenie nr 606/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie wykonanie Programu wspólpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Informacja na temat Konsultacji Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarzadowymi na 2012 rok

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad
„Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012” i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia propozycji, w terminie do dnia 31 lipca br., na adres: agnieszka.lis@katowice.eu lub za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok", na „Formularzu zgłoszenia opinii” dostępnym na stronie www.ngo.katowice.eu lub na stronie www.katowice.eu w zakładce „Platforma konsultacji społecznych”.

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu Współpracy na 2012 rok, który ponownie zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie uchwałą Rady Miasta Katowice LXII/1259/10 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

Poniżej przedstawiam plan konsultacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”.
Jednocześnie informuję, iż Plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów.

ZMIANA TERMINU SPOTKANIA

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa data spotkania Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi w sprawie przedstawienie projektu Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok przygotowanego w oparciu o uwagi/wnioski wniesione przez organizacje pozarządowe okresie 08.06 – 31.07.2011r.
Spotkanie odbędzie się w dniu 06.09.2011r. o godz. 14.00 na ul. Francuskiej 70, piętro I

Serdecznie zapraszamy!

Konsultacje Wydziału Kultury z organizacjami pozarządowymi

Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice informuje, że w dniu 19 lipca 2011 r. w godz. 9.00 - 11.00 w sali 315 przy ul. Młyńskiej 4 odbędzie się konsultacja branżowa w związku z rozpoczętymi pracami nad "Programem współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie. Jednocześnie prosimy o mailowe potwierdzenie przybycia do dnia 14 lipca br. na adres: kul@um.katowice.pl

Pliki do pobrania:

wyniki_konsultacji2012.pdf

uwagi - Stowarzyszenie wzajemnej Pomocy BONA FIDES.doc

uwagi do Programu 2012 - dodatkowe stanowisko 19 10 2011.doc

uwagi - Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji ARTERIA.doc

uwagi - Związek Inwalidów Wojennych.doc
uwagi - Wydział Sportu i Turystyki.doc

uwagi - Wydział Budynków i Dróg.doc

uwagi - Sląskie Towarzystwo Muzyczne.doc

wagi - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.doc

uwagi - Fundacja Ekologiczna Silesia.doc

Protokół spotkania konsultacyjnego w Wydziale Kultury.pdf

uwagi do Programu 2012 - 05 09 2011.doc

Program wspolpracy 2012 - projekt -05 09 2011.doc

Program współpracy na 2011.doc

Plan konsultacji - aktualizacja 21.10.2011.doc

Plan konsultacji 2012.pdf

Notatka - konsultacje 28.06.2011.doc

Notatka - konsultacje 15.06.2011.doc

Notatka - konsultacje 06 09 2011.doc

formularz zgłoszenia opinii 2012.doc

Plan konsultacji - aktualizacja 16 09 2011.doc

Plan konsultacji - aktualizacja 29 08 2011.doc