Wydział Sportu i Turystyki

Urząd Miasta Katowice

Wydział Sportu i Turystyki

ul. 3 Maja 7 , IV piętro- pok. 403

40-096 Katowice

tel: 032 2593 720 - sekretariat

fax. 032-705-49-60

e-mail: st@katowice.eu

Poniżej przedstawiamy pracowników Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice współpracujących z organizacjami pozarządowymi:
Naczelnik Wydziału - Sławomir Witek
Główny Specjalista - Iwona Szreter- Kulisz
Inspektor - Małgorzata Piasecka
Inspektor -Agnieszka Tomżyńska
Inspektor - Adam Machowiak
Podinspektor - Katarzyna Kłoska


Zadania Wydziału Sportu i Turystyki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
a) kultura fizyczna, sport i turystka
- szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i  turystyki
- Akcja Lato - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- Akcja Zima - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- organizacja imprez sportowych i turystycznych,
- prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- Organizacja uprawiania sportu,
- realizacja zadań w trybie tzw. Małych Grantów.