Wydział edukacji i sportu

Data: 2017-04-06
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania pn.: ,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"
Data: 2017-01-11
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystyki

Wydział Sportu i Turystyki  2016 rok

Data: 2016-11-25
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REAZLIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA SPORTU I TURYSTYKI W 2017 ROKU


Data: 2016-06-14
Plik do pobrania:
2016 - ZARZĄDZENIE - II połowa.pdf    Data: 2016-05-04
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU I TURYSTYKI


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu i turystyki w 2016 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą 'Organizacja uprawiania sportu' w 2016 roku


Wydział Edukacji 2016 rok - wyniki konkursów:

Data: 2016-05-31
Wyniki konkursów:
-,,Prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród społeczeństwa";
zarządzenie 800 - wyniki konkursu.pdf

- ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo oraz szachy wsród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjalnych"
zarządzenie 799-wyniki konkursu.pdf

- ,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"
zarządzenie 798 - wyniki konkursu.pdf