"Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016" na dzień 6 lutego 2017

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, który będzie obowiązywał w roku 2017.

W otwartym pliku organizację uprawnioną do otrzymywania środków z 1% podatku można wyszukać za pomocą klawiszy Ctrl+F. Pojawia się wtedy okno, w którym należy wpisać numer KRS lub nazwę organizacji i nacisnąć klawisz "Znajdź następny". Gdy za pierwszym razem funkcja wyszukiwania nie znajdzie szukanej organizacji należy ponowić wyszukiwanie klawiszem "Znajdz następny", ponieważ możliwe jest aby częśc numeru KRS lub część nazwy powtarzała się w przypadku innych organizacji.    

6 luty 2017 roku


wykaz_katowickich_organizacji_pozytku_publicznego_uprawnionych_do_1_w_II_2017_r[1].ods


wykaz_katowickich_organizacji_pozytku_publicznego_uprawnionych_do_1_w_II_2017_r.pdf


wykaz_organizacji_pozytku_publicznego_uprawnionych_do_1_w_II_2017_r.ods

wykaz_organizacji_pozytku_publicznego_uprawnionych_do_1_w_II_2017_r.pdf

wykaz_organizacji_pozytku_publicznego_uprawnionych_do_1_w_II_2017_r.xlsx


Akcję wspiera Biuro rachunkowe działające w ramach Centrum Finansowo-Szkoleniowego UNION Sp. z o.o. specjalizujące się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych organizacji pozarządowych.


grupa_2.png


Informacja o wysokości środków przekazanych przez katowickie Urzędy Skarbowe na konta organizacji pożytku publicznego z Katowic:
 
Pierwszy Urząd Skarbowy:
Podatek za 2011 r. – 640 597,39 zł
Podatek za 2012 r. – 547 744,11 zł
Podatek za 2013 r. - 592 705,99 zł
Podatek za 2014 r. - 559 019,70 zł
Podatek za 2015 r. - 531 688,14 zł
 
Drugi Urząd Skarbowy:

Podatek za 2011 r. – 594 275,43 zł
Podatek za 2012 r. – 499 355,05 zł
Podatek za 2014 r. - 428 175,31 zł
Podatek za 2015 r. - 619 532,84 zł

1% ZOSTAW BLISKO
 2015
 
11167800_837132043035621_7834245302546434125_n.jpg 

 

 
 
 

 

 

 ZOSTAW_PROCENT_NA_WWW_UM_BANER_1000x300px2.png

Link do Facebooka: https://www.facebook.com/1procentzostawblisko

Link do Google+: https://plus.google.com/108036026793988713954/posts 


ZOSTAW_PROCENT_UM_PLAKAT_DEF.jpg 

            

WYKAZ OPP Z KATOWIC ORAZ Z INNYCH MIAST DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MIASTA KATOWICE I JEGO MIESZKAŃCÓW, UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1% PODATKU ZA 2014 R., ZGODNIE Z WYKAZEM MINISTERSTWA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH.
             .........................................................................................
Jak co roku, w czasie przygotowywania rozliczeń podatkowych za ubiegły rok staniemy przed wyborem organizacji, której możemy przekazać 1% swojego podatku. Wpisanie przez nas kilku cyfr na formularzu PIT sprawia, że organizacje pożytku publicznego otrzymują środki na swoją działalność statutową.

Mieszkańcy Katowic mogą przekazywać swój 1 % podatku na organizacje  z całego kraju, działające w różnych obszarach działań (np. pomoc osobom: niepełnosprawnym, chorym; działalność: edukacyjna, kulturalna, sportowa itd.). Jak co roku, zachęcamy jednak, aby wesprzeć organizacje, które działają na terenie naszego Miasta lub na rzecz jego mieszkańców.

Aby przekazać 1% swojego podatku za 2014 rok należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”), tj. wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, którą chcemy przekazać. Kwota stanowi 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.      
          

Uwaga! Zanim wpiszemy numer KRS – upewnijmy się, że wybrana przez nas organizacja znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2014 rok. Może się okazać, że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie. Wówczas nie możemy jej przekazać 1% podatku.

Uwaga! Jeżeli błędnie wpiszemy numer KRS organizacji do formularza PIT, wówczas Urząd Skarbowy zwróci się do nas z prośbą o poprawienie tego błędu. Może to uczynić korespondencyjnie lub poprzez telefon albo e-mail (o ile podamy odpowiednie dane kontaktowe w zeznaniu).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2014 r. dostępny jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.
 
Informacja o wysokości środków przekazanych przez katowickie Urzędy Skarbowe na konta organizacji pożytku publicznego z Katowic:
 
 
Pierwszy Urząd Skarbowy:
Podatek za 2011 r. – 640 597,39 zł
Podatek za 2012 r. – 547 744,11 zł
Podatek za 2013 r. - 592 705,99 zł
Podatek za 2014 r. - 559 019,70 zł
 
Drugi Urząd Skarbowy:
Podatek za 2011 r. – 594 275,43 zł
Podatek za 2012 r. – 499 355,05 zł
Podatek za 2014 r. - 428 175,31 zł
 
 ZOSTAW_PROCENT_UM_DL_DEF.jpg

 

ZOSTAW_PROCENT_UM_DL_DEF2.jpg 

 

Śląskie dla OPP - informacja o wysokości środków finansowych przekazanych z 1% dla OPP w latach 2009-2013 w podziale na poszczególne gminy województwa śląskiego

http://ngo.slaskie.pl/index.php?grupa=20&id_menu=20

Pliki do pobrania:

Wykaz OPP z Katowic lub działających na rzecz mieszkańców Katowic - 27.02.docx

Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1 procenta podatku za rok 2014 - 19.02.2015.xlsx