Wprowadzenie
Wprowadzenie

Baza NGO
Lista Organizacji Pozarządowych

Jak wpisać się do bazy /
zaktualizować dane zawarte w bazie?

Jak wpisać się do bazy?

Dane organizacji

TRZEŹWOŚCIOWE STOWARZYSZENIE KULTURALNO - TURYSTYCZNE w KATOWICACH

Nazwa organizacji:TRZEŹWOŚCIOWE STOWARZYSZENIE KULTURALNO - TURYSTYCZNE w KATOWICACH
Forma prawna:Stowarzyszenie
Organizacja pożytku publicznegoNie
KRS/Rejestr 0000042175 
Typ działalności:Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Kultura fizyczna, sport, turystyka i rekreacja
Profilaktyka uzależnień
Adres:40-384  Katowice  ul. Ks.Bpa Bednorza  22  
Numer telefonu:501636537, 516027288 
E-mail:turystyka2@op.pl
Strona www:www.tskt.ugu.pl 
Zarząd: